Här kan du  boka tid för leverans av varor och material till din arbetsplats. Genom att tidsbestämma din leverans säkerställer du att det alltid finns plats för lossning på området och någon som tar emot din transport.

I byggbokning kan du även boka möteslokaler på ditt projektkontor. Om du behöver hjälp för att boka leverans eller möteslokal hittar du instruktioner under Dokument på projektsidan. Du kan även få hjälp av support.

Under Projekt i menyn väljer du det projekt du vill leverera varor till.